Vítejte na našich stránkách!

Ochrana soukromí

Provozovatel těchto stránek si váží Vaší důvěry a respektuje soukromí jejich návštěvníků. Osobní údaje zpracováváme podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstupuje v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR (General Data Protect Regulation). Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostanete přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazuji.

Správce osobních údajů

Jana Ďurčovová, IČ: 73755702, sídlem Lipová 608, 330 12, Horní Bříza (dále jen „Správce“),
zapsaná v živnostenském rejstříku kontaktní e-mail: tianDe.info@centrum.cz, kontaktní telefon: +420 778 055 044

Jaké údaje shromažďujeme

Správce může zjišťovat a shromažďovat identifikační údaje, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa, pouze pokud mu je dobrovolně poskytnete na těchto webových stránkách, odesláním vyjádříte souhlas s jejich zpracováním, údaje k danému účelu zpracovává jen s vaším souhlasem. Týká se to údajů, které mu předáte při osobní schůzce, po telefonu, mailem nebo podobnou cestou (SMS zprávy, zprávy přes FB messenger, Skype a další komunikační aplikace). Jedná se i o údaje, které vyplníte do formuláře na webových stránkách. Pokud bude sjednána smlouva, spolupráce, zpracovává i údaje poskytnuté v průběhu spolupráce. Správce těchto stránek bude tyto údaje používat, aby vyhověly vašim požadavkům na informace nebo vám jinak oznámily místo, kde budou předloženy další informace. Čas od času se můžeme k těmto údajům vracet, abychom lépe porozuměli vašim potřebám a abychom zjistili, jak můžeme vylepšit naše výrobky a služby. Tyto údaje mohou být použity, abyste byli kontaktováni.

Můžeme shromažďovat následující informace (Osobní údaje spadající do kategorie běžných osobních údajů):

 • jméno, příjmení
 • kontaktní informace, včetně e-mailové adresy a telefonního čísla
 • demografické informace, jako například PSČ, korespondenční adresa
 • datum narození, věk
 • rodné číslo, IČ, DIČ (jen u podnikatelů a plátců DPH)
 • IP adresu, cookies
 • preference a zájmy
 • vaše ID (identifikační číslo přidělené při registraci), informace o vašich obchodních výsledcích (bodech), pozice ve struktuře, nárok na bonusy, dárky, informace o objednaném zboží a službách
 • další informace potřebné k obsluze stánek

Nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů.

K jakému účelu shromažďujeme informace

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi.

Požadujeme tyto informace, protože se snažíme lépe porozumět vašim potřebám a poskytnout vám lepší služby, a to zejména z těchto důvodů:

 • Uzavření smlouvy.
 • Dodání zboží a služeb.
 • Vedení interních záznamů.
 • Zlepšení našich produktů a služeb.

Pouze s vaším souhlasem můžeme pravidelně zasílat reklamní e-maily o nových produktech, speciálních nabídkách a další informace, které si myslíme, že by vás mohly zajímat pomocí e-mailové adresy, kterou jste poskytli. Čas od času můžeme také použít váš kontakt pro účely výzkumu trhu. Můžeme vás kontaktovat e-mailem, telefonicky, nebo poštou. Informace budou použity k přizpůsobení webové stránky dle Vašich zájmů.

Po jakou dobu údaje uchováváme

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

Bezpečnost

Vaše identifikační údaje, které poskytnete na této webové stránce jsou soukromé a budou využity Správcem, či spolupracovníky Správce stránek výhradně pro účely komunikace, či registrace u společnosti TianDe.

Můžeme použít vaše osobní údaje k zasílání propagačních informací o třetích stran, které si myslíme, že by vás mohly zajímat, pokud nám udělíte souhlas. Nebudeme prodávat, distribuovat nebo pronajímat vaše osobní informace třetím stranám, pokud nebudeme mít váš souhlas, nebo nemají-li zákonné právo, aby si je vyžádaly.

Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností mi pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, administrativní výpomoc, advokátní kancelář, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací a při odesílání fyzických produktů i přepravce. Se zpracovateli uzavírám písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. Aktuální seznam zpracovatelů poskytnu na vyžádání.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

Odkazy na ostatní stránky

Tyto webové stránky jsou součástí partnerské sítě a vztahují se na ně stejná pravidla:

Na těchto stránkách se vyskytují odkazy i na jiné webové stránky, o nichž se domníváme, že obsahují užitečné informace. Na webové stránky, které nejsou provozovány Správcem těchto stránek, se nevztahuje výše uvedená politika ochrany soukromí a procesy popsané v tomto dokumentu. Doporučujeme, abyste se o politice sběru a šíření osobních údajů informovali přímo na těchto stránkách.

Jak používáme cookies

Správce těchto stránek bude také používat údaje získané na těchto webových stránkách v agregované podobě pro zjištění celkového počtu návštěvníků našich stránek, počtu návštěvníků každé stránky a doménových jmen internetových providerů návštěvníků. V tomto procesu nebudou dostupné žádné osobní identifikační údaje. Některé webové stránky užívají technologii zvanou "cookies". Cookie je krátký textový soubor, kód, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče při vstupu na webovou stránku. Cookies jsou schopné uchovávat mnoho typů dat. Cookies umožňují některé doplňkové funkcionality stránek nebo nám mohou pomáhat při přesnější analýze využívání našich stránek. Náš server může například do vašeho prohlížeče uložit cookie, díky které nebudete muset při návštěvě stránek opakovaně vyplňovat formuláře. Ve všech případech, kdy budou cookies používány, nebudou využívány pro sběr osobních identifikačních údajů, kromě případů, kdy k tomu dáte jednoznačné svolení.

K analýze navštěvnosti používáme i cookies generované aplikací třetí strany Google Analytics. Google Analytics je analytický nástroj společnosti Google, který pomáhá majitelům webových stránek a aplikací porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky a aplikace využívají. Může používat sadu souborů cookie ke shromažďování informací a vytváření přehledů o používání webových stránek bez toho, aby se společnost Google dozvěděla jakékoli osobní identifikační údaje jednotlivých návštěvníků.

Celkově nám cookies pomáhají poskytnout vám snažší užívání webových stránek, umožní nám sledovat, jaké stránky shledáváte užitečné a které ne. Cookie nám v žádném případě nedává přístup k vašemu počítači, nebo neposkytuje jakékoliv informace o vás, kromě údajů, budete chtít s námi sdílet. Můžete se svobodně rozhodnout přijmout nebo odmítnout cookie. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. To však může bránit plnému využití všech funkcí webové stránky.

Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

Právo na výmaz osobních údajů

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abych bez zbytečného odkladu vymazala vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abych omezila zpracování vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracovávám pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudu údaje zpracovávat, pokud můj oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

Jakým způsobem odvolat souhlas

Pro zamítnutí cookies vstupte do nastavení svého prohlížeče a zakažte používání cookies souborů. Upozorňujeme však, že toto nastavení může omezit funkce našich stránek.

Pokud jste již dříve udělil/a souhlas s použitím vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, můžete si to rozmyslet a kdykoliv písemně nebo e-mailem nám to oznámit na adrese tiande.info@centrum.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých informujeme v předchozím bloku. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách http://www.tiande.info/tiande/prohlaseni/ Toto znění je účinné od 25.5.2018.

Nejoblíbenější výrobky TianDe

slaviton